ติดต่อเรา

หน้าแรก / ติดต่อเรา

แผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด (ภวส.)

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 6 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถนนกาญจนวนิช อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

โทรศัพท์ 074 451165-6, 089-7333219 , โทรสาร 074 429754

มีระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพิ่มความสามารถในการใช้งานของคุณได้ที่หน้า

"ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง"